De geschiedenis van

een miljard seconden


Sommige getallen hebben een speciale betekenis. Op deze pagina vind je de informatie bij alle getallen die al gepasseerd zijn. De laatste getallen (de meest recente) staan onderaan.

Terug naar het klokje            Stuur een bericht naar de toekomst

In het jaar 1.999 werd in Duitsland 149.692.000 ton bruinkool gebruikt in kolencentrales.

Meer info vind je hier.
149.696.941 is het 1512de palindroomgetal dat tegelijk ook een priemgetal is.

Meer info vind je hier en hier.
In het jaar 1.994 produceerden de kerncentrales van Duitsland in totaal 149.719.000 Megawattuur (MWh).

Meer info vind je hier.
In het jaar 1.985 werden in AustraliŽ 149.746.576 schapen gehouden.

Meer info vind je hier.
In het jaar 1.973 werden in Oost-Afrika ongeveer 149.838.000 kippen gehouden.

Meer info vind je hier.
In het jaar 2.008 bedroeg de CO2-uitstoot (afkomstig van energie) in MaleiziŽ in totaal 149.838.240 ton.

Dit cijfer is exclusief de CO2-uitstoot door ontbossing en de uitstoot van andere broeikasgassen (methaan, distikstofoxide, stikstofdioxide, freon, zwavelhexafluoride, ...).

Meer info vind je hier.
149.858.941 is het 1513de palindroomgetal dat tegelijk ook een priemgetal is.

Meer info vind je hier en hier.
In het jaar 1.978 werden in West-AziŽ ongeveer 149.884.000 kippen gehouden.

Meer info vind je hier.
149.888.941 is het 1514de palindroomgetal dat tegelijk ook een priemgetal is.

Meer info vind je hier en hier.